10:42:50 - سه‌شنبه 23 ژانویه 2018

عنوان خبر: محمدرضانصیری نژاد

خداوند بزرگ و منان را شاکرم که توفیق بزرگ را نصیب اینجانب کرد که به عنوان خدمتگزاری از جامعه ورزش، در جمع خانواده کوراش انجام وظیفه نمایم

خداوند بزرگ و منان را شاکرم که توفیق بزرگ را نصیب اینجانب کرد که به عنوان خدمتگزاری از جامعه ورزش، در جمع خانواده کوراش انجام وظیفه نمایم. وظیفه و مسئولیتی سنگینی که جز به لطف پروردگار و همراهی و همدلی تمامی ارکان خانواده کوراش انجام شایسته آن همچنان که برای گذشتگان متصور نبود، برای اینجانب نیز سخت و دشوار می نماید.لذا در حالی که همواره با توکل به خدا در این سنگر مدیریتی برای اعتلای نام ورزش ایران و  به سهم خویش برای اعتلای نام نظام اسلامی تلاش خواهم کرد، هیچ گاه خود را  از خرد جمعی  متخصصان این حوزه، اساتید و پیشکسوتان ورزش کشور بی نصیب نخواهم گذاشت و با همه توان در جهت  اتخاذ بهترین تصمیمات و اجرای اصولی برنامه ها گام بر خواهم داشت.نصب العین قرار دادن فرمایشات مقام معظم رهبری و قوانین بالا دستی، حرکت در چارچوب سیاست های دولت مردمی  تدیبر و امید، قانون مداری، انضباط اداری- مالی، برنامه ریزی هدفمند آموزشی، مبارزه بنیادین با دوپینگ و فرهنگ سازی در جهت ممانعت از اشاعه داروهای نیروزا در سطح جامعه کوراش، توسعه زیر ساخت های ورزش کوراش در نقاط مختلف کشور، اطلاع رسانی دقیق، تعامل دو سویه با تمامی فدراسیون ها و هیات های ورزشی به خصوص فدراسیون جودو و کوراش جمهوریاسلامی ایران ، بهره مندی از ظرفیت های علمی – آموزشی جمهوری اسلامی ایران سرلوحه کار خود قرارداده ام تا به معنی واقعی کلمه در جهت هدف بزرگ این مجموعه یعنی  “انجمن کوراشجمهوری اسلامی ایران ” گام برداریم.از پروردگار متعال می خواهیم اینجانب و همکارانم را در راه اعتلای ورزش و توفیقات روز افزون ورزش قهرمانی و توسعه ورزش همگانی یاری نماید.