20:51:38 - جمعه 6 سپتامبر 2019

عنوان خبر: گزارش تصویری مسابقات جهانی کوراش در کره جنوبی

گزارش تصویری مسابقات جهانی کوراش در کره جنوبی که ۸ لغایت ۱۳ شهریور ماه ۹۸ در شهر چانگ جو کره جنوبی برگزار شد و تیم ایران با ۴ نقره به کار خود در این رقابت ها پایان داد.

گزارش تصویری مسابقات جهانی کوراش در کره جنوبی که ۸ لغایت ۱۳ شهریور ماه ۹۸ در شهر چانگ جو کره جنوبی برگزار شد و تیم ایران با ۴ نقره به کار خود در این رقابت ها پایان داد.