7:58:42 - دوشنبه 29 آوریل 2019
روتیتر خبر: جوانان كوراش بر روي گيلم

عنوان خبر: مسابقات مدعیان تیم ملی جوانان جهت حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا

مسابقات مدعیان تیم ملی جوانان کوراش، جهت حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا در روز جمعه ۱۳ اردیبهشت به میزبانی استان خراسان و شهرستان بجنورد برگزار خواهد شد. این رقابتها در ۷ وزن و به صورت یک روز در مجموعه شهید علیدخت بجنورد برگزار خواهد شد .  

مسابقات مدعیان تیم ملی جوانان کوراش، جهت حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا در روز جمعه ۱۳ اردیبهشت به میزبانی استان خراسان و شهرستان بجنورد برگزار خواهد شد.

این رقابتها در ۷ وزن و به صورت یک روز در مجموعه شهید علیدخت بجنورد برگزار خواهد شد .